Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0152

 

Contractul de finanțare nr. 71 din 12/07/2017

 

 

Mecanisme de degradare a poluantilor organici persistenti din apa cu plasma netermica si sisteme combinate plasma-ozonizare 

Degradation mechanisms of persistent organic pollutants in water by non-thermal plasma and plasma-ozonation systems

 

(AOP-PLASMA)

 

 

Durata Proiectului: 12.07.2017 – 31.12.2019

 

 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare

pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INCDFLPR)

 

Director de Proiect: dr. Monica Magureanu monimag@gmail.com

 

 

 

 

REZUMATUL PROIECTULUI

 

Obiectivul principal al proiectului propus este studiul mecanismelor responsabile pentru degradarea poluantilor organici persistenti din apa cu ajutorul plasmei netermice si al plasmei in combinatie cu ozonizare. Vor fi investigate procesele ce au loc in descarcari electrice la interfata gaz-lichid, care conduc la formarea de specii oxidante, precum si reactiile chimice ale acestor oxidanti cu compusii organici tinta. Asadar, se va face o analiza amanuntita a proceselor chimice responsabile de degradarea contaminantilor si a rolului fiecareia dintre speciile oxidante in procesul global.

Abordarea propusa in acest proiect combina masuratorile de concentratie a oxidantilor generati in plasma in absenta si in prezenta poluantilor organici si coreleaza evolutia acestora cu rezultatele privind degradarea compusilor organici investigati. Examinarea influentei speciilor reactive asupra eliminarii si mineralizarii contaminantilor organici din apa, corelata cu efectul compusilor organici asupra formarii si consumului oxidantilor nu a mai fost raportata pana acum in domeniul de concentratii relevant pentru aplicatii legate de depoluare. Asadar, rezultatele proiectului vor reprezenta un progres pentru intelegerea fundamentala a degradarii in plasma a poluantilor din apa.

Identificarea produsilor intermediari de reactie si monitorizarea evolutiei temporale a acestora, pe langa valoarea fundamentala, vor oferi informatii asupra calitatii apei tratate. Acestea sunt esentiale in special in cazul contaminantilor toxici, avand in vedere ca eliminarea compusilor chimici initiali nu garanteaza in mod necesar si eliminarea toxicitatii, deoarece produsii de degradare ai acestora pot fi la randul lor nocivi. In cazul apei poluate tratate cu plasma nu au fost raportate pana acum analize de toxicitate, in consecinta rezultatele obtinute in proiect vor contribui la imbunatatirea cunoasterii in aceasta directie.  

 

 

PROJECT ABSTRACT

 

The main objective of the proposed project is the study of the mechanisms responsible for the degradation of persistent water pollutants by non-thermal plasma and plasma combined with ozonation. The processes occurring in electrical discharges in contact with liquid, leading to the formation of oxidizing species will be investigated, together with the chemical reactions of these oxidizers with the target organic compounds. Thus, a thorough analysis will be done of the chemical processes responsible for the contaminants degradation and of the role of each available oxidizing species in the global process.

The approach proposed in the present project combines the measurements of plasma-generated oxidants in the absence and in the presence of organic pollutants, and correlates their evolution with the results on target compound degradation. Examining the influence of reactive species on the removal and mineralization of the target contaminants, together with the effect of the organic compound on the formation and consumption of oxidants was not attempted up to now in the concentration range relevant to environmental applications. Thus, the outcome of the project represents a step forward in the fundamental understanding of plasma degradation of water pollutants.

Identification of intermediate products and monitoring their temporal evolution, besides the fundamental value, will provide information on the quality of the treated water. This evidence is essential, especially in case of toxic water contaminants, since the removal of the initial chemical compound does not necessarily guarantee the elimination of toxicity, because the degradation products may also be harmful. Toxicity analysis of polluted water treated by plasma has not been previously reported, and hence the results obtained in the project will enhance the knowledge in this direction. 

 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

     Obiectivul principal al proiectului este studiul mecanismelor responsabile pentru degradarea poluantilor organici persistenti din apa cu ajutorul plasmei netermice si al plasmei in combinatie cu ozonizare. Vor fi investigate atat formarea speciilor oxidante in descarcarea electrica, cat si reactiile chimice ale acestora cu compusii organici tinta. Pentru a atinge acest scop, proiectul se va concentra asupra urmatoarelor obiective specifice: 

*      Cuantificarea celor mai importante specii oxidante generate in plasma (radicali •OH, O3, H2O2) si controlul concentratiilor acestora prin ajustarea parametrilor descarcarii, proprietatilor solutiei si gazului de lucru; 

*      Investigarea reactiilor chimice intre oxidantii generati in plasma si poluantii organici studiati; 

*      Constructia unui sistem integrat ce combina plasma si tratamentul cu ozon (folosind O3 format in plasma) si explorarea posibilitatilor de crestere a eficientei de degradare in astfel de sisteme plasma-ozonizare; 

*      Identificarea produsilor intermediari ce rezulta in urma degradarii in plasma a compusilor tinta, cu monitorizarea evolutiei lor temporale, precum si a mineralizarii compusilor organici; 

*      Diseminarea rezultatelor si schimbul eficient de informatii prin mijloace specifice: publicatii in reviste de prestigiu, contributii la conferinte internationale etc., si astfel cresterea vizibilitatii internationale. 

 

 

PROJECT OBJECTIVES

 

The main objective of the project is to study the mechanisms responsible for the degradation of persistent water pollutants by non-thermal plasma and plasma combined with ozonation. The formation of oxidizing species by the electrical discharge, as well as their chemical reactions with the target organic compounds  will be investigated. In order to reach this goal, the project will be focused on the following specific objectives: 

*      Quantification of the most important oxidizing species generated in the plasma (•OH radicals, O3, H2O2) and adjustment of their concentrations by tuning discharge parameters, solution properties and gaseous atmosphere; 

*      Investigation of the chemical reactions of plasma-generated oxidizers with the target organic pollutants; 

*      Development of an integrated system combining plasma and ozone treatment (using O3 formed in the plasma) and exploring the possibility to enhance degradation efficiency in such plasma-ozonation systems; 

*      Identification of the intermediate products resulting from the degradation of the target compounds in plasma, with monitorization of their temporal evolution as well as of the mineralization of organic compounds; 

*      Broad dissemination of the results and efficient exchange of information by specific means, such as publications in prestigious journals, contributions in international conferences etc., and thus increase of the international visibility.

 

 

REZULTATE ESTIMATE

 

*      Cuantificarea celor mai importanti oxidanti generati in plasma oxidizers si determinarea consumului acestora in reactii cu compusii organici tinta, atat in experimentele efectuate in plasma cat si in sistemul plasma-ozonizare; 

*      Teste de degradare ample, conducand la determinarea conversiei si mineralizarii poluantilor studiati, identificarea produsilor de degradare, calculul eficientei energetice

*      Comparatie intre rezultatele obtinute cu plasma si in sistemul plasma-ozonizare

*      Determinarea mecanismului de degradare a poluantilor tinta in plasma netermica si in sistemul combinat plasma-ozonizare; 

 

 

ESTIMATED RESULTS

*      Quantification of the most important plasma-generated oxidizers and their consumption in reactions with target organic compounds in plasma experiments and in the plasma-ozonation system; 

*      Extensive degradation tests leading to determination of the removal and mineralization of target pollutants, identification of degradation products, calculation of energy efficiency; 

*      Comparison between results obtained by plasma and in the plasma-ozonation system; 

*      Determination of the degradation mechanism of the target pollutants by non-thermal plasma and by plasma-ozonation;

 

 

 

 

ETAPA I - Raport științific și tehnic in extenso

 

 

ETAPA II - Raport științific și tehnic in extenso

 

 

 

ARTICLES:

 

M. Magureanu, N.B. Mandache, C. Bradu, V.I. Parvulescu, High efficiency plasma treatment of water contaminated with organic compounds. Study of the degradation of ibuprofen, Plasma Processes and Polymers 15 (6), 2018, e1700201, doi 10.1002/ppap.201700201

 

M. Magureanu, C. Bradu, V.I. Parvulescu, Plasma processes for the treatment of water contaminated with harmful organic compounds, Journal of Physics D: Applied Physics 51, 2018, 313002, doi 10.1088/1361-6463/aacd9c

 

 

COMMUNICATIONS:

 

F. Bilea, M. Magureanu, C. Bradu, N.B. Mandache, V.I. Parvulescu, Effect of pulse duration on the generation of reactive species in a pulsed corona discharge above liquid, International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology & Sustainable Energy (ISNTP 2018), 1-5.07.2018, Montegrotto Terme,Padova, Italy

 

F. Bilea, M. Magureanu, C. Bradu, N.B. Mandache, V.I. Parvulescu, Effect of pulse duration on degradation and mineralization of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in a corona plasma system, 24th Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG 2018), 17-21.07.2018, Glasgow, Scotland, UK

 

F. Bilea, M. Magureanu, C. Bradu, N.B. Mandache, V.I. Parvulescu, Correlation between ibuprofen degradation and generation of reactive species in a pulsed corona discharge above liquid, 22nd International Conference on Gas Discharges and Their Applications (GD2018) 2-7.09.2018, Novi Sad, Serbia